Η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα: η περίπτωση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα: η περίπτωση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Γούλας, Αλέξανδρος

Για μια σειρά ετών, το τραπεζικό σύστημα αποτελούσε το κύριο μέσο του κράτους για άσκηση νομισματικής πολιτικής, ανάπτυξη των αγορών και εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της επιτυχημένης ή μη εφαρμογής της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Σημαντική καμπή για την πορεία και την εξέλιξη του συνόλου των τραπεζών ήταν η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, παράγοντας που αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη του ανταγωνισμού και δημιουργία βέλτιστων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσφερομένων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της χώρας. Επιπροσθέτως, λόγω των συνθηκών στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα γίνει αναφορά στον εκσυγχρονισμό και τις εξελίξεις του τραπεζικού συστήματος, όχι μόνο των τεχνολογικών συστημάτων που η πρόοδος κατέστησε αξιοποιήσιμα από τις τράπεζες, αλλά και τις νέες μορφές οργάνωσης των εργασιών, τις μεθόδους υποκίνησης-αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των στόχων τους, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών επιχειρήσεων. Κατόπιν, θα περιγράφει η ιστορία του Ομίλου της Alpha Bank από ιδρύσεως της, η προσαρμογή της στις διεθνείς εξελίξεις και τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει στην ελληνική αγορά μέσω της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.