Η Ε.Ε. και οι κοινοτικές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η Ε.Ε. και οι κοινοτικές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος

Νεράντζη, Ροένα Π.
Ζάχαρη, Μαρία-Βασιλική Ι.

Η πολιτική και το παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον οικοδομούνται με ταχείς ρυθμούς. Η παγκοσμιοποίηση του φιλελευθερισμού ανέδειξε και την παγκοσμιοποίηση της φτώχειας και των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συνείδηση για τους κινδύνους του ανθρώπινου είδους. Το διεθνές δίκαιο δομείται σταδιακά, κάτω από ισχυρές αντιστάσεις του συστήματος, αλλά η παγκόσμια κοινωνία απέχει ακόμα απ’ τη συναίνεση λήψης περισσότερο δραστικών μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Μέσω τομεακών και οριζόντιων πολιτικών, με αναφορά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή, ο σκοπός της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι να μεταβάλλει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η αειφόρος, βιώσιμη, διηνεκής ή ολοκληρωμένη ποιοτική ανάπτυξη είναι αυτή που αποβλέπει στη συνεργασία ανθρώπου και φύσης και είναι, σύμφωνα με το Μιχαήλ Δεκλερή, ‘το πόρισμα της συστημικής επιστήμης, το έγκυρο όραμα του 21ου αιώνα, το θεσμοθετημένο Διεθνές Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο.’ Η εφαρμογή της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής για βιώσιμη ανάπτυξη προσκρούει ακόμη σήμερα στην αντίσταση που προβάλλεται απ’ την κυρίαρχη ιδεολογία της οικονομικής μεγέθυνσης, απ’ τη χαλαρή περιβαλλοντική συνείδηση, αλλά και απ’ τις δομές των εθνικών διοικητικών και πολιτικών συστημάτων. Η ενσωμάτωση νέων στόχων σε υφιστάμενες δομές βασισμένες σε παλιές λογικές δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η περιβαλλοντική πολιτική δεν αυτονομήθηκε ακόμη, δεδομένου ότι αντιστρατεύεται κύριες προτεραιότητες και εξαιτίας απροθυμίας των χωρών-μελών να παραχωρήσουν διευρυμένες αρμοδιότητες στα κοινοτικά όργανα. Για την Ελλάδα, η πολιτική βούληση είναι κυρίως η κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και ριζική θα πρέπει να είναι η αναδόμηση του συστήματος περιβαλλοντικής προστασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.