Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τσανακτσίδης, Ηρακλής

Η διεθνοποίηση των συναλλαγών και η ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων από χώρα σε χώρα για να εφαρμοστούν έπρεπε να ενοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που διέπουν την κάθε χώρα. Λόγω της Νομισματικής Ένωσης στην Ευρώπη επέφερε την ανάγκη να εφαρμοστούν τα Δ.Λ.Π και στην Ελλάδα και με βάση την οδηγία 1606/2002 της Ε.Ε οδηγηθήκαμε από το 2005 στην επίσημη εφαρμογή του. Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται στις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και είναι μη υποχρεωτικά στην Α.Ε οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Η διοικούσα επιτροπή των Δ.Λ.Π το 2009 έστειλε για διαβούλευση μια σειρά προτύπων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης τα Δ.Λ.Π για Μ.Μ.Ε είναι μια προσπάθεια λογιστικής τυποποίησης των μικρών επιχειρήσεων που καταλαμβάνουν παγκόσμιος το 95% των επιχειρήσεων. 1.1.Εννοιολογικός Προσδιορισμός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα σύνολο λογιστικών εφαρμογών, μεθόδων και κανόνων γενικά αποδεκτών. Η καθιέρωση των Δ.Λ.Π. οδηγεί στην ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των οικονομικών καταστάσεων όπως είναι οι επενδυτές, οι μέτοχοι, οι μισθωτές, και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.