Τεχνολογία και διαφήμιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογία και διαφήμιση

Μάκης, Πέτρος

Η εξέλιξη του Internet και του κινητού τηλεφώνου κατά την τελευταία δεκαετία και η καθιέρωσή τους ως δυο παγκόσμια μέσα ατομικής και επιλεκτικής ενημέρωσης, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεκμετάλλευτη από τον διαφημιστικό τομέα. Μέσω της χρήσης των κινητών μέσων αλλά και μέσο του διαδικτύου. Οι δυο τομείς αυτοί αναμένονται να αποτελέσουν τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια διαφήμισης κατά την επόμενη δεκαετία. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε πώς παράγεται μια διαφήμιση και φθάνει στο κοινό όπως και τα στάδια που απαιτούνται, τις επιχειρησιακές σχέσεις που αναπτύσσονται και τον τρόπο μέτρησης μιας επένδυσης σε μια διαφημιστική εκστρατεία. Στην πτυχιακή εργασία αυτή, μέσα από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, καταγράφονται, το ιστορικό καθώς και τα είδη της στο online κ mobile advertising. Επίσης καταγράφονται και αναλύονται οι τεχνικές ηλεκτρονικής διαφήμισης, των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα, της αλυσίδας αξίας σε αυτόν τον χώρο και προτάσεων για την ανάδειξη της ενσύρματης και ασύρματης διαφήμισης στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.