Βιομηχανική τυποποίηση του καπνού

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Βιομηχανική τυποποίηση του καπνού

Χατζηπέτρου, Κωνσταντίνα

Η συγγραφή της πτυχιακής μου διατριβής πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξετάσει τις μεθόδους με τις οποίες παράγεται το βιομηχανικό φυτό του καπνού, καθώς και τη μετέπειτα επεξεργασία και τυποποίηση του μέχρι το τελικό στάδιο, κυρίως για τη χρήση του ως προϊόν καπνίσματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Καπνός - Επεξεργασία
Καπνός (Φυτό) - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.