Πολιτιστικές διαφορές και επικοινωνιακές εκστρατείες: η περίπτωση της εκστρατείας: ''feel free to say no'' σε Ελλάδα και Σουηδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Πολιτιστικές διαφορές και επικοινωνιακές εκστρατείες: η περίπτωση της εκστρατείας: ''feel free to say no'' σε Ελλάδα και Σουηδία

Παττίχα, Μιχαέλλα

Στην παρούσα εργασία, μελετάται η έννοια της επικοινωνιακής εκστρατείας, τα χαρακτηριστικά και η δομή της. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση μιας αντικαπνιστικής εκστρατείας με σκοπό να κατανοηθεί το θεωρητικό κομμάτι, ενώ παράλληλα, αντιπαραβάλλονται δύο χώρες σε σχέση με ένα κοινό πρόβλημα όπως αυτό του καπνίσματος. Παρατηρούνται κάποιες διαφορές στην αφομοίωση ή μη της εκστρατείας ανάλογα με τις πολιτιστικές και κοινωνικές επιρροές κάθε χώρας καθώς και η συμβολή των επικοινωνιακών εκστρατειών σε θέματα μείζονος σημασίας όπως αυτό της υγείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.