Προβλήματα και προοπτικές δραστηριοποίησης των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Προβλήματα και προοπτικές δραστηριοποίησης των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες

Παλληκάρη, Αγγελική Γ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εξέλιξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και του Ευξείνου. Συγκεκριμένα εξετάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των εξαγορών και συγχωνεύσεων των ελληνικών τραπεζών με τις ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Επιπρόσθετα, προχωράμε και στην καταγραφή προτάσεων για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και παρουσιάζονται τρόποι ώστε να μην αποχωρήσουν από την συγκεκριμένη περιοχή. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν οι έρευνες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν το 2010 και το 2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρά τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργεί η κρίση δεν υπάρχει καμία σκέψη από καμία μεγάλη ελληνική τράπεζα για μείωση των θέσεών τους στην περιοχή, πολύ περισσότερο την έξοδο από κάποια χώρα. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αρχίσει να προσελκύουν εκ νέου κεφάλαια και το τραπεζικό σύστημα θα συμμετάσχει στην προσπάθεια νέας ανόδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.