Η συμβολή των σταθμών - δικτύων στην τοπική ραδιοφωνία της Καστοριάς και της Λευκάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή των σταθμών - δικτύων στην τοπική ραδιοφωνία της Καστοριάς και της Λευκάδας

Κοντογεώργη, Μαρία

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία του ραδιοφώνου, ελληνικού και διεθνούς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορία της τοπικής ραδιοφωνίας καθώς και το νομικό πλαίσιό της. Τέλος, στις δυο τελευταίες ενότητες του πρώτου κεφαλαίου κάνουμε αναφορά στην εποπτεία της τοπικής ραδιοφωνίας και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την εξέλιξη του τοπικού ιδιωτικού ραδιοφώνου και τη δικτύωση προγράμματος ως ιδιαίτερο σημείο εξέλιξής του. Αναφέρονται επίσης και τα πανελλαδικά δίκτυα αναμετάδοσης που υπάρχουν. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η τοπική ραδιοφωνία της Καστοριάς και της Λευκάδας. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τη μεθοδολογία. Με την πρώτη ενότητα του κεφαλαίου μας γίνεται λόγο για τη διαδικασία που θα ακολουθήθηκε στην έρευνά μας, που είναι η δημιουργία ερωτηματολόγιου. Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του ερωτηματολόγιου που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνά μας και παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής των σταθμών. Τέλος, παρουσιάζεται και το ιστορικό του κάθε σταθμού που έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στην έρευνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των ερωτηματολόγιων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνά μας. Παρατίθενται οι απαντήσεις των ερωτώμενων με γραφήματα και μέσα από αυτά αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, κάνοντας μια περαιτέρω ανάλυση, βασιζόμενοι όχι μόνο στα αποτελέσματα της έρευνας αλλά και σε συγγραφικές πήγες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ραδιόφωνο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.