Γυναίκα και διαφήμιση: η προβολή του σύγχρονου ρόλου της γυναίκας στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Γυναίκα και διαφήμιση: η προβολή του σύγχρονου ρόλου της γυναίκας στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά

Μανδαλιανού, Αλεξάνδρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την εικόνα της γυναίκα μέσα από την διαφήμιση αλλά τον τρόπο που προβάλλεται στα Ελληνικά γυναικεία περιοδικά. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία που διερευνήθηκαν ήταν: πως εμφανίζονται οι γυναίκες στην διαφήμιση και πως διατυπώνεται η εικόνα της γυναίκας στα γυναικεία περιοδικά. Όσο αναφορά τους γυναικείους ρόλους της γυναίκας στην διαφήμιση αλλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούν την διαφήμιση, σύμφωνα με την βιβλιογραφία παρατηρείται ότι η γυναίκα κατέχει τα παραδοσιακά πρότυπα (μητέρα – σύζυγο – νοικοκυρά). Υπάρχουν πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αλλαγή του σύγχρονου ρόλου της γυναίκας. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες έρευνές είναι περιορισμένες. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου όπου εξετάστηκαν το περιεχόμενο και το διαφημιστικό υλικό από τέσσερα μηνιαία περιοδικά για πέντε μήνες. Αυτό που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι ο Ελληνικός τύπος προβάλλει διαφορετικά πρότυπα από τα υπόλοιπα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η γυναίκα χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις κυρίως ως διακοσμητικό στοιχείο. Συμπερασματικά η παρούσα εργασία διαπιστώνει την αυξημένη προβολή της γυναίκας στις διαφημίσεις του Ελληνικού ημερήσιου τύπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.