Η επίδραση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης στη λειτουργικότητα των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων βορείου Ελλάδας: εμπειρική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επίδραση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης στη λειτουργικότητα των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων βορείου Ελλάδας: εμπειρική ανάλυση

Lazri, Mark

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν τα δομικά χαρακτηριστικά των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και να αποτυπωθούν οι ιδιαιτερότητες της μεταποιητικής δραστηριότητας με βάση το μέγεθος, την ηλικία και την χωροταξική και κλαδική κατανομή των επιχειρήσεων. Αφού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, για την πιο εκτενή μελέτη επιλέγεται ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας. Συλλέγονται στοιχεία ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης 150 επιχειρήσεων και υπολογίζονται οι κυριότερες μεταβλητές όπως ο δείκτης συγκέντρωσης της γαλακτοβιομηχανίας, οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες όπως ρευστότητας, αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου, οικονομικής μόχλευσης, μικτού και καθαρού κέρδους, αλλά και δομικά στοιχεία όπως η ηλικία και το μέγεθος. Επίσης, συγκρίνονται όλοι οι παραπάνω δείκτες μεταξύ 2 δειγμάτων, των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και των επιχειρήσεων της Νότιας Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως ο δείκτης συγκέντρωσης στην Ελληνική Βιομηχανία γάλακτος είναι σταθερά πάνω από 50% και φθάνει σε κάποιες περιπτώσεις και το 70%. Έξι στις δέκα γαλακτοκομικές της Β. Ελλάδας και οκτώ στις δέκα της Ν. Ελλάδας είναι μικρές επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών και τα ο μέσος όρος των κερδών έχει μειωθεί σημαντικά μετά το 2010, γεγονός που αποδεικνύει και τις μεγάλες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.