Δημόσιες σχέσεις και lobby groups: η περίπτωση της παρουσίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και lobby groups: η περίπτωση της παρουσίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Μπριλάκη, Σοφία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την μελέτη των Lobby Groups που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Τα Lobby Groups αποτελούν πλέον κομμάτι των λειτουργιών της Ε.Ε. και οι περιφέρειες που επιδιώκουν να εκπροσωπούνται άμεσα στις Βρυξέλλες πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο. Η ίδρυση και δραστηριοποίηση γραφείων εκπροσώπησης περιφερειών στην καρδιά της Ευρώπης έχει εισχωρήσει πλέον και στην ελληνική πραγματικότητα, με την ίδρυση του γραφείου εκπροσώπησης της Δυτικής Ελλάδας και από μία υπό συζήτηση πρόταση για την εκπροσώπηση της περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες. Σημαντικό μέρος της εργασίας αφορά στην παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της Ένωσης, την κατανόηση του τι ακριβώς αποτελεί Lobby Group και τον τρόπο που δραστηριοποιούνται αυτά, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση- περιγραφή της δομής, λειτουργίας και των στόχων του γραφείου της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η σύγκριση του με αντίστοιχο γραφείο, άλλης Ευρωπαϊκής περιφέρειας. Σ’ αυτό το σημείο τίθεται, τέλος, το ερώτημα ως προς το εάν το γραφείο αυτό, με γνώμονα πάντα την σύγκριση με το γραφείο εκπροσώπησης της περιφέρειας South West U.K., έχει φέρει θετικά αποτελέσματα για την περιφέρεια, στο σύντομο διάστημα της λειτουργίας του και τι προοπτικές έχει για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.