Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και η συμβολή τους στην λήψη διοικητικών αποφάσεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και η συμβολή τους στην λήψη διοικητικών αποφάσεων

Μπαλαμπανίδης, Ιωάννης Γ.

Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών με την απελευθέρωση του εμπορίου, καθώς και η διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, επέφεραν σημαντικές μεταβολές και ανακατατάξεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και η λογιστική λειτουργία άρχισαν να γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης όχι μόνο σε σχέση με την ποσοτική πληροφορία που παρέχουν αλλά όλο και περισσότερο με τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν την ανάγκη για την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών λογιστικών κανόνων και αρχών για την σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και των πληροφοριών που αυτές παρέχουν. Η υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και απεικόνισης των οικονομικών καταστάσεων και τα καθιστά ως τα πλέον αποδεκτά για την τυποποίηση της λογιστικής πρακτικής. Τα Δ.Λ.Π. δίνουν έμφαση στην πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων (επενδυτές, δανειστές, εργαζόμενοι, αναλυτές-σύμβουλοι, πιστωτές, προμηθευτές, ανταγωνιστές, στελέχη επιχειρήσεων, Τράπεζες, Κρατικοί Οργανισμοί) για την περιουσιακής δομής, και την ποιότητα και αποδοτικότητα της διαχειριστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η χρήση των Δ.Λ.Π. και των Δ.Π.Χ.Π. προσδίδουν στις λογιστικές καταστάσεις μεγαλύτερη συνοχή , καθώς η σύνταξη τους στηρίζεται σε ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών, μεταξύ των οποίων υπάρχει μια λογική συνέχεια και συνέπεια με αποτέλεσμα να αποφεύγονται αντιφάσεις και αντιθέσεις. Η διαφάνεια , η συγκρισιμότητα και η συνοχή που εξασφαλίζουν τα Δ.Λ.Π. επηρεάζουν τις επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο , οι οποίες στηριζόμενες πλέον σε μία έγκυρη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και είναι σαφώς βελτιωμένες. Η μη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., λειτουργεί αποτρεπτικά στην εισροή ξένων κεφαλαίων, εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης επί των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, που συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)