Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ

Φούλη, Ελένη

Το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνική διαδικασία και μια διαδικασία μάνατζμεντ με την οποία και οι ομάδες αποκτούν ό,τι χρειάζονται και επιθυμούν μέσω της παραγωγής, της προσφοράς και της ανταλλαγής προϊόντων αξίας με άλλα.Τα άτομα αποκτούν μεγάλη δεξιοτεχνία στις αγορές που κάνουν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των νοικοκυριών τους. Κατά καιρούς κάνουν κάποια πώληση (αυτοκίνητο κτλ). Οι οργανισμοί φέρονται με περισσότερο επαγγελματισμό κατά τον χειρισμό των διαδικασιών ανταλλαγής. Πρέπει να προσελκύουν πόρους από μια ομάδα αγορών να τους μετατρέψουν σε χρήσιμα προϊόντα και να τα πουλήσουν σε άλλη ομάδα αγορών. Τα κράτη επίσης σχεδιάζουν και κάνουν μάνατζμεντ των σχέσεων ανταλλαγής με άλλα. Επιδιώκουν ωφέλιμες εμπορικές σχέσεις με άλλα κράτη. Μάρκετινγκ (μάνατζμεντ) είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της υλοποίησης της σύλληψης, της τιμολόγησης, της προώθησης και της διανομής ιδεών, Αγαθών και των υπηρεσιών που θα προκαλέσουν ανταλλαγές οι οποίες ικανοποιούν τους αντικειμενικούς στόχους των ατόμων και των οργανισμών. Το μάρκετινγκ μάνατζμεντ είναι μια διαδικασία που συνδυάζει ανάλυση, σχεδίασμά, εφαρμογή και έλεγχο, που καλύπτει ιδέες, αγαθά και υπηρεσίες που στηρίζεται στην έννοια της ανταλλαγής και που ο στόχος του είναι να δώσει ικανοποίηση στα μέρη που συμμετέχουν. Η εργασία του μάρκετινγκ στην αγορά πελατών γίνεται συνήθως από τους μάνατζερ των πωλήσεων, το προσωπικό του τμήματος των πωλήσεων, τους μάνατζερ της διαφήμισης και της προώθησης, τους ερευνητές μάρκετινγκ, τους μάνατζερ του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, τους μάνατζερ προϊόντων, τους μάνατζερ αγοράς και το διευθυντή του τμήματος μάρκετινγκ. Κάθε δουλεία συνεπάγεται καλά προσδιορισμένα καθήκοντα και ευθύνες. Πολλές από αυτές τις δουλειές συνεπάγονται μάνατζμεντ συγκεκριμένων πόρων μάρκετινγκ όπως, διαφήμιση οι πωλητές ή η έρευνα μάρκετινγκ. Απτήν άλλη μεριά οι μάνατζερ προϊόντων , οι μάνατζερ αγοράς, και ο διευθυντής του τμήματος μάρκετινγκ κάνουν μάνατζμεντ προγραμμάτων. Δουλειά τους είναι να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα τα οποία θα παράγουν επιθυμητό επίπεδο και μείγμα συναλλαγών με τις αγορές- στόχους. Το μάρκετινγκ μάνατζμεντ έχει καθήκον να επηρεάσει το ύψος, τη χρονική στιγμή εμφάνισης και τη σύνθεση της ζήτησης κατά τρόπο που θα. βοηθήσει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους. Τα ο μάρκετινγκ μάνατζμεντ είναι κατά βάση μάνατζμεντ της ζήτησης. Ο οργανισμός διαμορφώνει μια ιδέα για ένα επιθυμητό επίπεδο συναλλαγών με μια αγορά- στόχο. Κατά καιρούς το ύψος της πραγματικής ζήτησης μπορεί να είναι μικρότερο, ίσο ή πάνω από το επιθυμητό ύψος ζήτησης. Ενδέχεται να μην υπάρχει καθόλου ζήτηση, υποτονική ζήτηση, επαρκής ζήτηση, υπερβολική ζήτηση, ενώ το μάρκετινγκ μάνατζμεντ πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.