Το social media marketing, η παρουσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στα social media και κατά πόσο επηρεάζουν την γνώμη των χρηστών - καταναλωτών στην Ελλάδα = Developing marketing strategies with social media by the Greek Companies.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το social media marketing, η παρουσία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας στα social media και κατά πόσο επηρεάζουν την γνώμη των χρηστών - καταναλωτών στην Ελλάδα = Developing marketing strategies with social media by the Greek Companies.

Γραμμένου, Αγνή

Αναμφισβήτητα διανύουμε την εποχή μιας νέας οικουμενικής ψηφιακής πολιτείας και κοινωνίας, όπου τα Social Media προσμετρούν πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως. Μέσω της ανάπτυξης και της αυξανόμενης δημοτικότητας των Social Media, η ικανότητα των τελευταίων να επηρεάσουν την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών, έχει γίνει ένα σύγχρονο αντικείμενο μελέτης στο πεδίο του Μάρκετινγκ, το οποίο όμως βρίσκεται σε αρχικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο στάδιο. Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ικανότητα των Μέσων Ηλεκτρονικής Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) να επηρεάσουν την πρόθεση για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και εν γένει την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών. Σε πρώτο επίπεδο, με γνώμονα την Διεθνή βιβλιογραφία, εξετάζονται ενδελεχώς οι λόγοι χρήσης και η στάση των χρηστών απέναντι στα Social Media, ενώ γίνεται ειδική μνεία στις αλλαγές που έχουν επιφέρει σε κοινωνικό επίπεδο. Αμέσως μετά ακολουθεί εμπειρική μελέτη μέσα από την οποία, ο βαθμός της επίδρασης των Social Media στην καταναλωτική συμπεριφορά και στην πρόθεση για αγορά των χρηστών προσεγγίζεται πολυδιάστατα, κυρίως μέσω της εξέτασης ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, στις διαφημίσεις και στην επίσημη παρουσία των επιχειρήσεων μέσα σε αυτά. Τα στοιχεία της έρευνας 70 συμμετέχοντες χρήστες των Social Media οδήγησαν στην διεξαγωγή σημαντικών αποτελεσμάτων, που αποδεικνύουν πως τελικά η ενασχόληση με τα Social Media φαίνεται να επηρεάζει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Σημαντικό είναι το εύρημα ότι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των χρηστών μέσα από την χρήση των Social Media έχει αντίστροφη σχέση με την ενθάρρυνση της πρόθεσης για αγορά. Τα ευρήματα αυτά επιφέρουν σημαντικές θεωρητικές και κοινωνικές συνέπειες, ενώ παρέχουν χρήσιμες κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.