Οι δημόσιες σχέσεις στην εξωτερική πολιτική ενός κράτους: η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις στην εξωτερική πολιτική ενός κράτους: η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας

Σταυρινίδη, Δέσποινα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη επάνω στις δημόσιες σχέσεις στην εξωτερική πολιτική της Μ. Βρετανίας, αναλύοντας το ρόλο, τη χρήση, τους παράγοντες διαμόρφωσης και τη σπουδαιότητά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της άσκησης τόσο της εξωτερικής πολιτικής όσο και της δημόσιας διπλωματίας. Επίσης, τονίζεται η ανάγκη της χρήσης της δημόσιας διπλωματίας από τη Μεγάλη Βρετανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίνεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο Tony Blair, με την ανάληψη της εξουσίας επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο άσκησης πλέον της δημόσιας διπλωματίας, προωθώντας και υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επισημαίνονται οι αλλαγές με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η βρετανική Δημόσια Διπλωματία ύστερα από το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και η βρετανική συμμετοχή στην εκστρατεία ενάντια στο Ιράκ. Τέλος, στόχος της μελέτης αυτής είναι να εντοπιστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η χρήση της δημόσιας διπλωματίας, τόσο σε βρετανικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς, επίσης, τα θετικά αποτελέσματα που επέφερε αλλά και οι αποτυχίες της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διπλωματία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.