Παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε.

Ταϊγανίδου, Σοφία

Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει γενικά περί Ανώνυμων Εταιριών Ορισμός Ανώνυμης Εταιρίας, Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη γενική συνέλευση ελεγκτές, την απογραφή, τον ισολογισμό. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής, γίνεται η παρουσίαση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με τα ιστορικά στοιχεία, Εταιρική διακυβέρνηση, το διοικητικό συμβούλιο τους σημαντικούς μετόχους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αμοιβαία κεφάλαια, τα προϊόντα της Εθνικής Τράπεζας, οι λογιστικές καταστάσεις για το 2007.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.