Κόστος χρήματος και ανάπτυξη στην Ελλάδα = Cost of money and growth in Greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κόστος χρήματος και ανάπτυξη στην Ελλάδα = Cost of money and growth in Greece

Νικολάου, Αλεξάνδρα

Η παρούσα εργασία στόχο είχε να δείξει την κατάσταση σχετικά με το κόστος του χρήματος και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Για να μπορέσει να γίνει η διερεύνηση αυτής της σχέσης, παρατέθηκε το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στο κόστος του χρήματος κι ιδιαίτερα στα επιτόκια αλλά και στην έννοια του spread και παράλληλα στην έννοια του οικονομικού κύκλου σε σχέση με την ανάπτυξη όπως την ανέλυσαν οι οικονομικές σχολές. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας από το 1974-2011, ως προς βασικές μεταβλητές μεγέθυνσης κι ανάπτυξης, σε σχέση με τα επιτόκια. Έπειτα, έγινε ιδιαίτερη ανάλυση ως προς το κόστος του χρήματος στην Ελλάδα και στον αντίκτυπο που είχε στην ελληνική οικονομία ως προς την ανάπτυξη. Συνολικά, τα ευρήματα έδειξαν πως το κόστος του χρήματος έπαιζε πάντοτε ιδιαίτερο ρόλο στην ελληνική οικονομία, ως όργανο νομισματικής πολιτικής πριν την είσοδο στο ευρώ, καθώς η κυβέρνηση το μεταχειριζόταν σε περιόδους ύφεσης, αυξομειώνοντας τα επιτόκια. Επιπροσθέτως, το κόστος του χρήματος επιδρά στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης χρέους στην Ελλάδα, αφού ο δανεισμός της σε διεθνείς αγορές καθίσταται δυσκολότερος λόγω της ανόδου των spread.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Χρήμα - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.