Κόστος χρήματος και ανάπτυξη στην Ελλάδα = Cost of money and growth in Greece

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Κόστος χρήματος και ανάπτυξη στην Ελλάδα = Cost of money and growth in Greece

Νικολάου, Αλεξάνδρα

Η παρούσα εργασία στόχο είχε να δείξει την κατάσταση σχετικά με το κόστος του χρήματος και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Για να μπορέσει να γίνει η διερεύνηση αυτής της σχέσης, παρατέθηκε το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στο κόστος του χρήματος κι ιδιαίτερα στα επιτόκια αλλά και στην έννοια του spread και παράλληλα στην έννοια του οικονομικού κύκλου σε σχέση με την ανάπτυξη όπως την ανέλυσαν οι οικονομικές σχολές. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμη η ανάλυση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας από το 1974-2011, ως προς βασικές μεταβλητές μεγέθυνσης κι ανάπτυξης, σε σχέση με τα επιτόκια. Έπειτα, έγινε ιδιαίτερη ανάλυση ως προς το κόστος του χρήματος στην Ελλάδα και στον αντίκτυπο που είχε στην ελληνική οικονομία ως προς την ανάπτυξη. Συνολικά, τα ευρήματα έδειξαν πως το κόστος του χρήματος έπαιζε πάντοτε ιδιαίτερο ρόλο στην ελληνική οικονομία, ως όργανο νομισματικής πολιτικής πριν την είσοδο στο ευρώ, καθώς η κυβέρνηση το μεταχειριζόταν σε περιόδους ύφεσης, αυξομειώνοντας τα επιτόκια. Επιπροσθέτως, το κόστος του χρήματος επιδρά στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης χρέους στην Ελλάδα, αφού ο δανεισμός της σε διεθνείς αγορές καθίσταται δυσκολότερος λόγω της ανόδου των spread.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Χρήμα - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)