Η τραπεζική ενέγγυος πίστωση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η τραπεζική ενέγγυος πίστωση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Μπαλάσας, Δημήτριος Γ.

Η τραπεζική ενέγγυος πίστωση αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο τρόπο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με τον ενιαίο διεθνή ορισμό της, ως τραπεζική ενέγγυος πίστωση νοείται η συμφωνία με βάση την οποία ορισμένη τράπεζα, που ονομάζεται εκδότρια - πιστώτρια, μετά από εντολή του πελάτη της [συνήθως αγοραστή εμπορευμάτων], αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό σε τρίτο πρόσωπο δικαιούχο [πωλητή των εμπορευμάτων] έναντι εμφανίσεως εκ μέρους του τελευταίου ορισμένων εκ των προτέρων καθορισμένων εγγράφων [π.χ. φορτωτική, τιμολόγια] ή να εξουσιοδοτήσει άλλη τράπεζα, συνήθως του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Αν και διεθνής νομική μορφή η τραπεζική ενέγγυος πίστωση ρυθμίζεται, κατά κύριο λόγο, από τα εθνικά δίκαια των διαφόρων χωρών και στην Ελλάδα από τις διατάξεις των άρθ. 25 έως 34ν του ν.δ. 17.7/13.8.1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών. Οι τράπεζες, όμως, εφαρμόζουν παράλληλα και τους Ομοιόμορφους Κανόνες και Συνήθειες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί και από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τον τόσο διαδεδομένο στη σύγχρονη οικονομία θεσμό της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε στην εργασία αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές δίκαιο
Πίστωση - Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)