Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες: προβλήματα και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες: προβλήματα και προοπτικές

Αναστασοπούλου, Σταματία

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις Βαλκανικές και Παρευξείνιες χώρες, καθώς και τα προβλήματα και οι προοπτικές που έχουν σε αυτές. Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε σε ποιες από τις χώρες των Βαλκανίων και των Παρευξείνιων χωρών έχει επεκταθεί η κάθε τράπεζα, πότε εγκαταστάθηκαν στις χώρες αυτές, πόσα καταστήματα και προσωπικό διαθέτουν και ποια είναι τα μερίδια αγοράς τους. Επίσης θα ασχοληθούμε με τους στόχους και τα οράματα των τραπεζών για τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στις προοπτικές και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις ευκαιρίες των ελληνικών τραπεζών και στις συνεργασίες των τραπεζών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στο πως αντιμετωπίζουν τα Βαλκάνια τις ελληνικές τράπεζες και τέλος το πώς έχει επηρεάσει η ελληνική κρίση τις θυγατρικές των τραπεζών στο εξωτερικό.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.