Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και ο ρόλος στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και ο ρόλος στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις

Βιλλιώτης, Στέφανος

Δεδομένης της ραγδαίας εξάπλωσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου που σημειώνεται παγκοσμίως, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, θεωρείται αναγκαία η εξέταση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και η αποτίμηση της συμπεριφοράς τους ώστε να κατανοήσουμε τους παράγοντες που επιδρούν στην υιοθέτηση και διάχυση ή μη της τεχνολογίας του Διαδικτύου. Η επίδραση που έχει η νέα μορφή marketing στις ΜΜΕ αποτελεί σημαντικό αντικείμενο μελέτης προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ανάγκες των ΜΜΕ, που θα οδηγήσουν στη σχεδίαση καταλληλότερων προγραμμάτων και πολιτικών ένταξης των σύγχρονων τεχνολογιών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Διαφαίνεται μέσα από αυτή την έρευνα, ότι οι αποφάσεις για υιοθέτηση κάποιας τεχνολογίας επηρεάζονται από το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, από τα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της τεχνολογίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Επομένως, αυτοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που πρέπει να μελετηθούν από τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη στήριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τόσο εξέχοντα ρόλο καταλαμβάνουν άλλωστε στην οικονομία της χώρας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.