Δημόσιες σχέσεις και τουρισμός: η περίπτωση του Οργανισμού Προώθησης του Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και τουρισμός: η περίπτωση του Οργανισμού Προώθησης του Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ)

Βρατσάλης, Γεώργιος

Η πτυχιακή εργασία στηρίχθηκε στην πρωτογενή έρευνα, με σκοπό την αναφορά στις Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό, τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος και συγκεκριμένα στον Οργανισμό Προώθησης του Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ). Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε ένας Οργανισμός Προώθησης του Τουρισμού και στη συγκεκριμένη περίπτωση επελέγη ο ΠΡΟΤΟΥΡ, ένας πρωτοποριακός οργανισμός που δραστηριοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου. Η μελέτη περιελάμβανε συλλογή στοιχείων μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, τα επιστημονικά άρθρα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τα ερωτήματα που τέθηκαν μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με ανθρώπους που εργάζονται σε εταιρίες δημοσίων σχέσεων και ειδικότερα μέσα στον ΠΡΟΤΟΥΡ, καθώς και μέσα από τη διενέργεια προσωπικής εργασίας, όσον αφορά την έρευνα, τη μελέτη, τη συλλογή οικονομικών απολογισμών του ΠΡΟΤΟΥΡ για τα έτη 2004-2006 και την αξιολόγηση των ενεργειών του. Έτσι, λοιπόν, μέσα από την εργασία παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, το ποσοστό των αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών με πτήσεις charter για τα έτη 2004-2006, και την προσπάθεια να συσχετιστούν με τον ΠΡΟΤΟΥΡ ο οποίος δίνει λύσεις, προτάσεις και ενεργεί ώστε να διαμορφώσει το τουριστικό προϊόν της Ρόδου. Τέλος, εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (θετικά ή αρνητικά), πρότυπα μοντέλα αξιολόγησης του τουριστικού προϊόντος

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.