Επιθεώρηση διεργασιών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιθεώρηση διεργασιών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Πολίτη, Αθανασία

Η υιοθέτηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας για μία επιχείρηση. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σε μια επιχείρησης επηρεάζεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό το περιβάλλον και την διακινδύνευση που σχετίζεται με αυτό, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρμόζει καθώς και το μέγεθος και την οργανωτική της δομή. Ταυτόχρονα η επιθεώρηση των συστημάτων και των διεργασιών αποτελούν την ασφαλιστική δικλίδα και την εξασφάλιση της βιώσιμης και επιτυχημένης πορείας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η πτυχιακή εργασία συνιστά μια θεωρητική προσέγγιση βασιζόμενη δημοσιεύσεις της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται αρχικά η έννοια της ποιότητας και η εξέλιξή της στο χρόνο. Παράλληλα αναπτύσσεται η φιλοσοφία ΔΟΠ η οποία ενσωματώνει μια πιο ολιστική προσέγγιση ως προς την ποιότητα, με αναφορά στις αρχές που την διέπουν αλλά και στους βασικούς της λειτουργικούς άξονες. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO τα οποία πιστοποιούν ότι η λειτουργία του οργανισμού βασίζεται σε καλά δομημένες διαδικασίες και προβάλλεται η σημασία τους. Τέλος, εξετάζεται η διαδικασία επιθεώρησης των διεργασιών και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στους αντικειμενικούς σκοπούς, τις αρχές και την οργάνωση που αυτή πρέπει να ακολουθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.