Επιθεώρηση διεργασιών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Επιθεώρηση διεργασιών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Πολίτη, Αθανασία

Η υιοθέτηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας για μία επιχείρηση. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας σε μια επιχείρησης επηρεάζεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται, τις αλλαγές σε αυτό το περιβάλλον και την διακινδύνευση που σχετίζεται με αυτό, τις ποικίλες ανάγκες, τους ιδιαίτερους στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, τις διεργασίες που εφαρμόζει καθώς και το μέγεθος και την οργανωτική της δομή. Ταυτόχρονα η επιθεώρηση των συστημάτων και των διεργασιών αποτελούν την ασφαλιστική δικλίδα και την εξασφάλιση της βιώσιμης και επιτυχημένης πορείας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η πτυχιακή εργασία συνιστά μια θεωρητική προσέγγιση βασιζόμενη δημοσιεύσεις της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρουσιάζεται αρχικά η έννοια της ποιότητας και η εξέλιξή της στο χρόνο. Παράλληλα αναπτύσσεται η φιλοσοφία ΔΟΠ η οποία ενσωματώνει μια πιο ολιστική προσέγγιση ως προς την ποιότητα, με αναφορά στις αρχές που την διέπουν αλλά και στους βασικούς της λειτουργικούς άξονες. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO τα οποία πιστοποιούν ότι η λειτουργία του οργανισμού βασίζεται σε καλά δομημένες διαδικασίες και προβάλλεται η σημασία τους. Τέλος, εξετάζεται η διαδικασία επιθεώρησης των διεργασιών και των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στους αντικειμενικούς σκοπούς, τις αρχές και την οργάνωση που αυτή πρέπει να ακολουθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Διασφάλιση ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)