Η σχέση του σύγχρονου μάνατζμεντ με τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η σχέση του σύγχρονου μάνατζμεντ με τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης

Φουρτουνέλλης, Γεώργιος

Στην παρούσα διοικητική μελέτη θα προσπαθήσουμε ν’ αναπτύξουμε τη σχέση του σύγχρονου μάνατζμεντ με τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε τις δύο έννοιες και να βρούμε κοινά σημεία αναφοράς. Από την άλλη οι ευρύτεροι σκοποί μας από τη συγκεκριμένη μελέτη αναφέρονται στα ακόλουθα: 1. Στη διασαφήνιση όρων και ορισμών σε σχέση με τη διοίκηση αλλά και τις παραμέτρους αυτής μέσα από την ανάπτυξη σχετικών θεωριών. 2. Στη διασαφήνιση της έννοιας εργασιακών σχέσεων της ομαδικότητας και γενικότερα τη σχέση της διοίκησης με τους όρους αυτούς. 3. Στην εστίαση της σύγχρονης μορφής του μάνατζμεντ, πως αυτό λειτουργεί, πως αναπτύσσεται πως επηρεάζει τους σύγχρονους οργανισμούς. 4. Τέλος στο προσδιορισμό γενικότερα του σύγχρονου μάνατζερ και ηγέτη στις σύγχρονες οργανώσεις. Η μεθοδολογία μας βασίστηκε καθαρά σε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ουσιαστικά ο γράφον συγκέντρωσε δευτερογενής πηγές από άρθρα και βιβλία και με βάση αυτά ανέπτυξε το θέμα της. Η παρούσα μελέτη στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με τις οργανώσεις και τον ανθρώπινο παράγοντα. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσει τα διάφορα μοντέλα των οργανώσεων όπως είναι το γραφειοκρατικό μοντέλο του Weber, του Peter Blau και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τον ορισμό του οργανισμού, της μάθησης, της γνώσης σε σχέση με την πληροφορία αλλά και τους διάφορους τύπους γνώσης, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται η γνώση και η σχέση της γνώσης με την ανταγωνιστικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την εξουσία και τα ηγετικά μοντέλα και συγκεκριμένα με το μοντέλο του ηγέτη στρατηγού και του χαρισματικού ηγέτη. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την κουλτούρα των επιχειρήσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την παρακίνηση ως διοικητικό μέσο και συγκεκριμένα με τις θεωρίες κινήτρων παρουσιάζοντας την πυραμίδα του Maslow, τη θεωρία του Herzberg του McGregor και του Alderfer αλλά και με την παρουσίαση της επίδρασης της εργασιακής ζωής στην ανταμοιβή και στη δίκαιη μεταχείριση. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στη σχέση ποιότητας και εργασιακής ζωής και στη σχέση απόδοσης και ανταμοιβών καθώς επίσης και στα κριτήρια της ανταμοιβής. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους εργαζόμενους σε ομάδες ,παρουσιάζοντας τις πρακτικές διοίκησης των ομάδων σε διάφορα κράτη. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τη συναισθηματική νοημοσύνη και συγκεκριμένα με τις επαγγελματικές και μαθησιακές δεξιότητες αλλά και με τους παράγοντες που βοηθούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός ατόμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)