Επιχειρηματική στρατηγική και ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων: θεωρητική προσέγγιση με παραδείγματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματική στρατηγική και ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων: θεωρητική προσέγγιση με παραδείγματα

Σκριβανού, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την επιχειρηματική στρατηγική και πως αυτή η στρατηγική αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα επιτυχίας των επιχειρήσεων καθώς διαμορφώνει την φυσιογνωμία και εκφράζει την δυναμική τους ,καθώς επίσης και τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσιας (balanced scorecard)που αποτελεί μια μέθοδο μέτρησης επίδοσης η οποία αξιολογεί την επιτυχία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της. Αρχικά θα παρουσιαστεί η επιχειρηματική στρατηγική και γιατί είναι σημαντική σε κάθε επιχείρηση, καθώς τι είναι στρατηγική και πως η στρατηγική είναι ο παράγοντας της επιτυχίας. Επίσης θα αναφερθούμε και στην ανάλυση περιβάλλοντος από το μακρο στο μικρο περιβάλλον. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στην έννοια της ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων( Balanced scorecard), στον ορισμό και στις τέσσερις πτυχές επίδοσης του BSC καθώς και τις προϋποθέσεις για τον επιτυχή προσδιορισμό και επιλογή των δεικτών κλειδιά στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσιας, καθώς επίσης και στις μεθόδους προσδιορισμού των δεικτών – κλειδιά επίδοσης της επιχείρησης. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα βασικά μας συμπεράσματα καθώς και 2 case study του οίκου Louis vuitton και το case study του zara.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.