Η επικοινωνιακή πολιτική και στρατηγική της Greenpeace κατά των μεταλλαγμένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η επικοινωνιακή πολιτική και στρατηγική της Greenpeace κατά των μεταλλαγμένων

Διαμαντή, Βασιλική - Παρασκευή

Η εργασία αυτή έχει ως στόχους να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να καταλάβει τι είναι τα μεταλλαγμένα, γιατί δημιουργήθηκαν και γιατί η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον μέσω του έργου της και των ενεργειών της. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανάλυση, η οποία στηρίχθηκε στη συλλογή εντύπων και ηλεκτρονικών πληροφοριών. Τέλος, τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης εργασίας είναι ότι το έργο της Greenpeace έχει αποφέρει και συνεχίζει να αποφέρει καρπούς τόσο σε παγκόσμιο όσο και ελληνικό επίπεδο. Ενδεικτικά, κάποια από τα θετικά αποτελέσματα είναι η δημιουργία του Ελληνικού Δικτύου Καταναλωτών, η έκδοση του Οδηγού των Καταναλωτών, η νέα Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Νομοθεσία για την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση και η σθεναρή αντίδραση των καταναλωτών να αγοράσουν τέτοια προϊόντα ακόμα και αν είναι φθηνότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.