Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ της μεταποιητικής επιχείρησης ΝΕΟΓΑΛ: βιομηχανία γάλακτος Δράμας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ της μεταποιητικής επιχείρησης ΝΕΟΓΑΛ: βιομηχανία γάλακτος Δράμας

Παπαεμμανουήλ, Μαρία

Ο σχεδιασμός του στρατηγικού marketing θέτει ως στόχο τη δημιουργία και υλοποίηση ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου ώστε η εκάστοτε επιχείρηση να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να κερδοφορήσει. Απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου είναι η διαίσθηση, η τεχνογνωσία και η εμπειρία ώστε να επιτευχθεί εσωτερική συνέπεια στους στόχους και εν συνεχεία στο χρόνο. Εστιάζοντας κυρίως στη αλληλεπίδραση της διοίκησης με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους ανταγωνιστές, το κράτος, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις διάφορες ομάδες συμφερόντων και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση και τις προοπτικές της. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται αρχικά τα Στρατηγικά σχέδια Μάρκετινγκ ως προς τους στόχους, τους ρόλους, και τα στάδια ανάπτυξης τους στο μέλλον. Στην συνέχεια οι βασικές στρατηγικές επιχειρησιακού σχεδιασμού, η εφαρμογή και ο έλεγχος αυτόν. Στο δεύτερο σκέλος αυτής παρουσιάζεται η βιομηχανία γάλακτος Δράμας ΝΕΟΓΑΛ. Αρχικά γίνεται περιγραφή της επιχείρησης, της επωνυμίας, του νομικού τύπου ,της τοποθεσίας, το είδος της δραστηριότητας, της βιωσιμότητας, εκφράζετε ο στόχος και το όραμα της ΝΕΟΓΑΛ. Στη συνέχεια παρατήθονται οι πιστοποιήσεις της εταιρίας, το οργανόγραμμα της, και τα δίκτυα διανομής. Επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων, οι στρατηγικές ομάδες, και η δομή και διαμόρφωση του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα της διαφήμισης, πραγματοποιείται ανάλυση PEST και τα μερίδια αγοράς. Τέλος στο τρίτο και τελευταίο σκέλος εξετάζει το περιβάλλον της αγοράς με την ανάλυση SWOT, με την ανάλυση του κλάδου των 5 ανταγωνιστικών δυνάμεων του PORTER, τοποθετείται με την Στρατηγική της και προχωράει στις προτεινόμενες κινήσεις Μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)