Εμπειρική διερεύνηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης στην ελληνική αγορά

Παπαδοπούλου, Ελένη Α.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο προσδιορισμός του επιπέδου εξυπηρέτησης των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης στην Ελληνική αγορά. Το αντικείμενο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, λόγο του ότι η εφοδιαστική αλυσίδα έχει σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών των διαφόρων επιχειρήσεων, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν ξεχασμένη από τις επιχειρήσεις, σήμερα όμως δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτήν. Στην εργασία pαρουσιάζονται η ιστορική εξέλιξη των logistics, η χρησιμότητα που έχουν στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία που πρέπει να έχει η εξυπηρέτηση πελατών, πως αυτή μπορεί να οργανωθεί για να αποδίδει καλύτερα. Στην συνέχεια γίνεται έλεγχος του επιπέδου εξυπηρέτησης που υπάρχει στην Ελληνική αγορά. Και τέλος παρουσιάζονται στοιχεία που δείχνουν την σχέση των πωλήσεων και των αποθεμάτων με το επίπεδο εξυπηρέτησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.