Οι προοπτικές και οι εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου τροφίμων και ποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι προοπτικές και οι εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου τροφίμων και ποτών

Γεωργάκης, Αργύρης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις προοπτικές και τις εξαγωγικές δραστηριότητες του κλάδου τροφίμων και ποτών. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Το πρώτο κεφάλαιο μελετά συνοπτικά τον κλάδο τροφίμων και ποτών, το δεύτερο κεφάλαιο μελετά τις εξαγωγές του κλάδου τροφίμων και ποτών και τέλος το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τις εξελίξεις του κλάδου τροφίμων και ποτών σε μακροχρόνια βάση. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα τελικά μας συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλάδος τροφίμων
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.