Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, συστήματα ανάπτυξης, προσέλκυσης εκπαίδευσης και ηγεσία: η περίπτωση της εταιρείας Jonson Hellas

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, συστήματα ανάπτυξης, προσέλκυσης εκπαίδευσης και ηγεσία: η περίπτωση της εταιρείας Jonson Hellas

Ντέλλα, Ειρήνη

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει τη στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων που αποτελούν σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, οργανισμός είναι μια τυπική δομή που λαμβάνει πόρους από το περιβάλλον, τους επεξεργάζεται και δίνει τα αποτελέσματα. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, ανάπτυξη και προσαρμογή των ανθρωπίνων πόρων στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανότητας και αποτελεσματικότητας. Βρίσκεται κατά μέτωπο με πολλές προκλήσεις, έχοντας ως αποστολή την ενίσχυση της αλλαγής, την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής απόδοσης. Οι άνθρωποι θεωρούνται πλέον το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης αντιμετωπίζονται περισσότερο ως ευκαιρία για κέρδος και επιτυχία παρά ως κόστος προς αποφυγήν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρουσιάζονται και αναλύονται διάφορα μοντέλα σχετικά με την Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και αναλύεται η οργανωτική δομή της εταιρίας Johnson & Johnson Hellas καθώς επίσης η εκπαίδευση, η στελέχωση και τα προγράμματα αποζημίωσης των εργαζομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.