Ανάλυση της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας και εξαγωγές προϊόντων στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας και εξαγωγές προϊόντων στο ενδοκοινοτικό και εξωτερικό εμπόριο

Μπινιά, Φωτεινή
Σεφέρογλου, Στυλιανή

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας και του κλάδου της τυροκομίας σήμερα, ξεκινώντας με μια ιστορική αναδρομή των δυο άμεσα συνδεδεμένων κλάδων, ενώ στην πορεία γίνεται μια αναφορά στις γαλακτοβιομηχανίες της σημερινής εποχής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας υπάρχει μια σύντομη αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή εποχή στον τομέα αυτόν και τυχόν προβλήματα που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης παρουσιάζονται στην πορεία, μέσω επίσημων στοιχείων, οι εισαγωγές της Ελλάδος σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, τόσο από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες. Εκτός των εισαγωγών μελετούνται, επιπροσθέτως, οι εξαγωγές της χώρας και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας επίσημα στοιχεία. Τέλος, παρουσιάζεται και μια επιγραμματική αναφορά των εξαγωγών των σημαντικότερων επιχειρήσεων της Ελλάδας στον εν λόγω τομέα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική γαλακτοβιομηχανία είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος κλάδος με διαρκή εξέλιξη, τόσο σε επίπεδο παραγωγής και διανομής των προϊόντων όσο και των επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που θα βρεθούν και λύσεις στα διάφορα προβλήματα που επικρατούν στον κλάδο τη σημερινή εποχή, θεωρείται σίγουρο πως ο κλάδος αυτός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και η πορεία των εξαγωγών της Ελλάδας θα αυξάνει ετησίως.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.