Τύποι και μορφές προβολής για επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων (B2B)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τύποι και μορφές προβολής για επιχειρήσεις παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων (B2B)

Γεωργίου, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση των μορφών προβολής των επιχειρήσεων που παράγουν βιομηχανικά προϊόντα. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία άρθρα σε περιοδικά αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Τα πρωτογενή δεδομένα, συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 100 εργαζόμενοι σε βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης είναι ότι οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών τους, έχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, έχουν πελάτες με εμπιστοσύνη και πίστη στην εταιρεία και έχουν τακτική επικοινωνία με τους πελάτες τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Βιομηχανική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.