Χρήση και αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέσω επικοινωνίας με πολίτες / ψηφοφόρους: η άποψη των πολιτικών παραγόντων ( βουλευτών, υποψήφιων κ.τ.λ.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρήση και αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέσω επικοινωνίας με πολίτες / ψηφοφόρους: η άποψη των πολιτικών παραγόντων ( βουλευτών, υποψήφιων κ.τ.λ.)

Λιανού, Βασιλική

Σκοπός της έρευνας μας είναι να εξεταστούν οι τρόποι επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες. Στόχος με τη δημιουργία του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφεί η πλήρης άποψη της γνώμης των πολιτικών της χώρας μας σχετικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη χρήση του ως μέσω επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.