Η Ανώνυμη Εταιρία από τη νομική και λογιστική άποψη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Ανώνυμη Εταιρία από τη νομική και λογιστική άποψη

Παπακωνσταντή, Ελένη

Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε, με το γενικό πλαίσιο των ανωνύμων εταιριών, δηλαδή τη νομική μορφή της Α.Ε. καθώς επίσης και τον τρόπο λειτουργίας της Α.Ε., από τη σύστασή της μέχρι και το κλείσιμο χρήσης με τον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Ο άνθρωπος από τη φύση του ον κοινωνικό, αλλά και ως μέλος αυτής της κοινωνίας οπού ζει και με τις πράξεις του αλληλεπιόρά στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων μιας ολόκληρης κοινωνίας, συνεργάζεται με περισσότερα άτομα για την επίτευξη ενός σκοπού που από μόνο του δεν θα μπορούσε να καταφέρει. Ο άνθρωπος λοιπόν συνασπίζεται με άλλα άτομα κάτω από έναν αυτοτελή οργανισμό, που είναι η επιχείρηση, και σκοπό έχει την παραγωγή αγαθών ή /και υπηρεσιών, με σκοπό πάντα το κέρδος. Στα πλαίσια λοιπόν της επιχειρηματικής δράσης υπάρχουν πολλές μορφές εταιριών (προσωπικές, κεφαλαιουχικές). Η Ανώνυμη εταιρία είναι η κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρία, αυτό που προέχει είναι το μετοχικό κεφάλαιο για την κάλυφη του κεφαλαίου και όχι η προσωπικότητα των εταίρων(κάτι που συμβαίνει στις προσωπικές). Για την ίδρυση της Ανώνυμης εταιρίας ο νόμος ορίζει μεγάλα σχετικά κεφάλαια, αλλά και σαν νομική μορφή η Α.Ε. ευνοεί τη συγκέντρωση συνήθως πολύ μεγαλύτερων από το νομικό όριο κεφαλαίων. Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για πολλούς άλλους η Α.Ε. θεωρείται η πιο σημαντική νομική μορφή επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.