Ερευνητική αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τακτικών τουριστικού μάρκετινγκ των Καστοριανών Ο.Τ.Α.: η αποτελεσματικότητα των μεθόδων προβολής επί των τελικών αποδεκτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ερευνητική αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων τακτικών τουριστικού μάρκετινγκ των Καστοριανών Ο.Τ.Α.: η αποτελεσματικότητα των μεθόδων προβολής επί των τελικών αποδεκτών

Δήμου, Γεωργία

Στο πρώτο κεφάλαιο, της εργασίας που ακολουθεί αναφέρονται γενικές έννοιες τουρισμού και γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθεί το «τουριστικό προϊόν» της εξεταζόμενης περιοχής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτονται τα στοιχεία που εδόθησαν από τους Δήμους Άργους Ορεστικού και Καστοριάς, ενώ στο τρίτο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκαν σε τουρίστες, και όχι μόνο, του νομού. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της στρατηγικής που ακολουθείται από τους Ο.Τ.Α και διεξάγονται συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.