Οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο αντιμετώπισης των εταιρικών κρίσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις ως εργαλείο αντιμετώπισης των εταιρικών κρίσεων

Ποτιούδη, Βασιλική

Στόχος της ακόλουθης εργασίας, είναι να προκύψουν κάποιες απαντήσεις σχετικά με το ρόλο των Δημοσίων Σχέσεων στη διαχείριση των κρίσεων, για το τι συνιστά μια εταιρική κρίση σύμφωνα με τις διάφορες θεωρίες, για το αν πρέπει να υπάρχει ένα ή περισσότερα σχέδια αντιμετώπισης, για το ρόλο της σωστής επικοινωνιακής πολιτικής κατά την περίοδο της κρίσης, για το ρόλο και τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών, για το τι είναι κρίση και τι απλό περιστατικό που μπορεί να οδηγήσει σε κρίση αν δεν αντιμετωπιστεί με κατάλληλο τρόπο και ποιος είναι τελικά αυτός ο σωστός τρόπος και το βασικότερο για το αν τελικά η εταιρική κρίση μπορεί να προβλεφθεί κατάλληλα και να αντιμετωπιστεί σωστά σε όλη της την έκταση,

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.