Η λογιστική της σύστασης, της μετατροπής, της συγχώνευσης και της διάλυσης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ο.Ε. -Ε.Ε. -Α.Ε. -Ε.Π.Ε. -Κοινοπραξία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η λογιστική της σύστασης, της μετατροπής, της συγχώνευσης και της διάλυσης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ο.Ε. -Ε.Ε. -Α.Ε. -Ε.Π.Ε. -Κοινοπραξία)

Γεωργίου, Ανθούλα

Τα τελευταία χρόνια η προτίμηση των επιχειρηματιών προς τις πάσης φύσεως εταιρικές συνεργασίες διαρκώς αυξάνει. Παράλληλα, εμφανίσθηκε η αναπτυξιακή νομοθεσία παροχής κινήτρων για τις μετατροπές και συγχωνεύσεις με σκοπό τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Αυτό και μόνο το φαινόμενο δημιουργεί την ανάγκη για τη συγκέντρωση και αναλυτική ανάπτυξη όλων των περιπτώσεων μετασχηματισμών επιχειρήσεων σε μια πτυχιακή εργασία, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τη θεωρητική προσέγγιση των σχετικών θεμάτων, αλλά και υποδείξεις για την πρακτική εφαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών. Η εργασία αυτή πραγματεύεται αναλυτικά και με πολλά παραδείγματα τα εξής θέματα: Την Ίδρυση Επιχειρήσεων (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξία), την μετατροπή τους, τη συγχώνευση και τέλος τη διάλυσή τους. Όλες οι ενότητες αναπτύσσονται σφαιρικά. Τα θέματα εξετάζονται από οικονομική, φορολογική, οργανωτική και λογιστική άποψη. Και συμπληρώνονται με την παράθεση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων με τις σχετικές λογιστικές εγγραφές απαραίτητες για τη διαδικασία της μετατροπής, της συγχώνευσης ή της διάλυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.