Ανάλυση Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανάλυση Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Ζάχου, Αικατερίνη

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία εξετάζει το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών, με σκοπό την τυποποίηση των τηρούμενων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων της χώρας, με ενιαίο τρόπο λειτουργίας και συνλειτουργίας, οι μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξη και δημοσίευση τυποποιημένων ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών καταστάσεων. Με το I ενικό Λογιστικό Σχέδιο επιτυγχάνεται λογιστικός χειρισμός των συναλλαγών, η αληθή και ομοιόμορφη απεικόνιση της οικονομικής καταστάσεως και της περιουσιακής διαρθρώσεως των οικονομικών μονάδων, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας αυτών, η διευκόλυνση των συναλλασσομένων και του επενδυτικού κοινού ως προς την κατανόηση των δημοσιευμένων ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, η άντληση πάσης φύσεως αξιόπιστων πληροφοριών, η απλούστευση και διευκόλυνση πάσης φύσεως ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ανύψωση της στάθμης του λογιστικού επαγγέλματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.