Πολύ-δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πολύ-δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο

Παυλίδου, Άννα-Μαρία

Η λέξη πολυδραστηριότητα αναφέρεται στις εξωγεωργικές εργασίες των αγροτών, οι οποίοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις σημερινές ανάγκες επιλέγουν μια παράλληλη εργασία με τις αγροτικές τους δραστηριότητες ως πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος. Πρόκειται για ένα θέμα με έντονο ενδιαφέρον και μακροχρόνια πορεία στον ελληνικό αγροτικό χώρο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα μελετηθεί σε βάθος στην χώρα μας. παρόλο που έκανε την εμφάνιση του ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Η πολυδραστηριότητα στον αγροτικό χώρο είναι ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο. Η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της τεχνολογίας, η αύξηση της παραγωγής ενός νέου είδους τουρισμού, του αγροτουρισμού, ήταν οι κύριοι λόγοι για την αύξουσα πορεία του φαινομένου αυτού τις τελευταίες δεκαετίες. Όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφονται στην μελέτη του φαινομένου προσπαθώντας να κατανοήσουν και να αναλύσουν τους παράγοντες που οδήγησαν σ’ αυτό, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθώς και την μελλοντική του εξέλιξη. Ευελπιστώ ότι η πτυχιακή αυτή μελέτη θα δώσει μία ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για το φαινόμενο της πολυδραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα και θα αποτελέσει βάση για περαιτέρω προβληματισμούς που αφορούν την αποδοτικότητα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων καθώς επίσης και την ποιότητα ζωής που αυτές παρέχουν σήμερα στον Έλληνα αγρότη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική ζωή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.