Ενδοεπιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις και ο ρόλος αυτών στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ενδοεπιχειρησιακές δημόσιες σχέσεις και ο ρόλος αυτών στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Ανθουλίδου, Χριστίνα

Η συγκεκριμένη εργασία γράφτηκε με σκοπό να εξετάσει τον ρόλο των Ενδοεπιχειρησιακών Δημοσίων Σχέσεων στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από την άποψη της ταύτισης ή απόκλισης των δύο λειτουργιών και της συμβολής της καθεμίας τους στην επιχειρησιακή στρατηγική. Έτσι με άξονα τον βασικό σκοπό της εργασίας, που μόλις αναφέρθηκε, έγινε η διάρθρωση των κεφαλαίων της εργασίας και συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια των Ενδοεπιχειρησιακών Δημοσίων Σχέσεων και πιο συγκεκριμένα η ανάγκη ανάπτυξης, ο σκοπός, το κοινό, η λειτουργία, τα επικοινωνιακά εργαλεία και οι βασικοί τομείς άσκησής τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται εκτενώς το θέμα της συμβολής των Ενδοεπιχειρησιακών Δημοσίων Σχέσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η υποκινητική προσπάθεια, στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιούνται οι Ενδοεπιχειρησιακές Δημόσιες Σχέσεις προκειμένου να κινητοποιηθούν οι δυνατότητες των εργαζομένων, αποτελεί το αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τις αρμοδιότητες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και παρουσιάζει αυτές συγκριτικά με το πλαίσιο δράσης των Ενδοεπιχειρησιακών Δημοσίων Σχέσεων ενώ εξετάζεται επίσης και ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στη διαδικασία στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως αυτά προκύπτουν από το σύνολο των περιεχομένων των κεφαλαίων της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.