Οι διαδικασίες ποιότητας εισαγωγές άϋλων και εξαγωγές ετοίμων προϊόντων στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO του κλάδου εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας εισαγωγές άϋλων και εξαγωγές ετοίμων προϊόντων στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO του κλάδου εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού

Μπουρανή, Γεωργία

Ο κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους. Το ηλεκτρολογικό υλικό αποτελεί κυρίως εξαγώγιμο προϊόν, το οποίο απευθύνεται σε χώρες του εξωτερικού, ο κλάδος αυτό είναι συνδεδεμένος άμεσα με την εξέλιξη της κατασκευαστικής και ειδικότερα της οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κύριος τρόπος, κατά τον οποίο οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν την ποιότητα τους είναι μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ένα τέτοιο σύστημα διοίκησης είναι η σειρά ISO, η οποία ουσιαστικά στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων της κάθε εταιρείας. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η παρουσία και η ανάλυση του κλάδου όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τις υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που απαιτούνται από το πρότυπο. Πως μπορεί να λειτουργεί μια εξαγωγική ηλεκτρολογική επιχείρηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008, πως πραγματοποιούνται οι εισαγωγές πρώτων υλών αλλά και πως γίνεται η εξαγωγή των έτοιμων προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.