Οι προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο

Ριζάκη, Ασπασία

Το αντικείμενο έρευνας μας της συγκεκριμένης εργασίας είναι η περιγραφή, η ανάλυση και ο σχολιασμός των ιστοσελίδων των προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των παρακάτω χωρών: Ιρλανδίας, Βρετανίας, Ολλανδίας και Λουξεμβούργου, με τρόπο που πιστεύουμε πως είναι ευχάριστος και κατανοητός για τον αναγνώστη. Αρχικά συναντάμε την εισαγωγή του θέματος. Ακολουθεί μια γενική αναφορά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη συνεισφορά τους στην άσκηση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Προεδρίας και την ηλεκτρονική προβολή τους. Στη συνέχεια παραθέτουμε λόγια για τη μεθοδολογία της εργασίας. Στα δύο επόμενα κεφάλαια θα γίνει έρευνα της ηλεκτρονικής παρουσίασης των παραπάνω προεδριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των θεμάτων που παρουσιάζουν καθώς και των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούν. Έπειτα υπάρχει μια αναφορά σε προηγούμενες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράρτημα πινάκων με ποιοτική αξιολόγηση των ιστοσελίδων, εικόνες και τέλος τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.