Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και οι μορφές επικοινωνίας στην διαδικασία ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας: προκλήσεις και προβλήματα για τις υποψήφιες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και οι μορφές επικοινωνίας στην διαδικασία ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας: προκλήσεις και προβλήματα για τις υποψήφιες χώρες

Δρακάκη, Βασιλική

Στην παρούσα εργασία, αρχικά, θα γίνει μια σύντομη αναφορά για το πώς φτάσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι συνηγορούν υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το κεφάλαιο αυτό θα κλείσει με το ιστορικό της διεύρυνσης και τις υποψήφιες χώρες – είτε αυτές έχουν ενταχθεί είτε όχι. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύονται τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να καταστεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το ποια ακριβώς είναι η ενταξιακή διαδικασία και τι είναι η προενταξιακή στρατηγική. Τέλος θα παρουσιαστεί ένα κοντό πλάνο με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθεμιά από τις δέκα νέες χώρες που πρόσφατα έγιναν μέλη της Ένωσης. Το τρίτο κεφάλαιο θα περιλαμβάνει την περίπτωση ένταξης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Θα αναλυθεί η εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, τον σκοπό της εταιρικής σχέσης, τις προτεραιότητες, το δημοσιονομικό πλαίσιο και την προενταξιακή βοήθεια. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα εξεταστεί κατά πόσον ισχύουν ή όχι οι υποθέσεις που τέθηκε στην εισαγωγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.