"Σημείο - καταδήλωση - συνδήλωση" στους Umberto Eco και Roland Barthes

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
"Σημείο - καταδήλωση - συνδήλωση" στους Umberto Eco και Roland Barthes

Σκόρδα, Φωτεινή

Η εργασία πραγματεύεται την οπτική γωνία που οι δύο μεγάλοι και πρώτοι σημειωτιστές, ο F.De Saussure και ο Ch.S.Pierce, επεξεργάστηκαν και αντιμετώπισαν το σημείο, την καταδήλωση και την συνδώση. Στα κεφάλαια της εργασίας τίθενται τα διάφορα όρια που μπορεί να συναντήσει το σημείο και αυτά είναι είτε πολιτικά, είτε φυσικά, είτε επιστημολογικής υφής. Στόχος τηw εργασίας ήταν μέσα από την μελέτη δύο σημειωτιστών, να μπορεί να δει ο αναγνώστης τα πράγματα, τις καταστάσεις, τον κόσμο ολόκληρο με άλλη ματιά. Μια ματιά πιο ‘καχύποπτη’ όχι απαραίτητα κακή αλλά μια ματιά πιο ερευνητική. Μέσα απ΄την εργασία αξιοποιείται η κριτική ικανότητα που ο κάθενας έχει, ώστε να αντιλαμβάνεται τα γεγονότα της ζώης

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικές επιστήμες - Έρευνα - Μεθοδολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.