Η επικοινωνιακή διάσταση της εκπαίδευσης: στάσεις και αναπαραστάσεις των εμπλεκομένων φορέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η επικοινωνιακή διάσταση της εκπαίδευσης: στάσεις και αναπαραστάσεις των εμπλεκομένων φορέων

Παπαδόπουλος, Αναστάσιος
Νικολάου, Αθανάσιος

Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των επικοινωνιακών διαστάσεων που περιέχονται σε κάθε προσδιορισμένο κοινωνικό σύστημα, μέσα στο οποίο διαπλέκονται περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές εκ της θέσεως τους αντιλαμβάνονται το θέμα από διαφορετική «οπτική γωνία», εισπράττουν διαφορετικά ερεθίσματα ,αλλά και δέχονται την πληροφόρηση τους από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Η διαφορετική σύνθεση των εμπλεκόμενων ομάδων, η διαφορετικότητα των στόχων τους, οι διαφορετικές επικοινωνιακές τους συνήθειες, είναι τα δομικά υλικά που αποτελούν κάθε τέτοιο κοινωνικό σύστημα. Από την άλλη όμως είναι εκείνα ακριβώς τα στοιχεία που κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον το έργο ενός υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων, όταν έχει σαν αποστολή να διαχειριστεί ή να ενημερώσει ένα τέτοιο κοινωνικό σύνολο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.