Επιχειρηματικό σχέδιο στην εταιρεία COSMOTE

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επιχειρηματικό σχέδιο στην εταιρεία COSMOTE

Τάβη, Γεωργία

Στοιχείο κλειδί για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης αποτελεί η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο, αφού λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, καταλήγει σε συγκεκριμένες δράσεις, με τις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Η εταιρεία COSMOTE αποτελεί σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όχι μόνο στην αγορά της Ελλάδας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Με μια δυναμική πορεία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μέσα σε ένα δύσκολο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά περιβάλλον, εφαρμόζοντας επιτυχημένες στρατηγικές σε όλους τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς της. Η επισκόπηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την εταιρεία COSMOTE περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος είναι σκόπιμο να αναλυθεί ο τόπος εγκατάστασης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό. Στο εξωτερικό περιβάλλον αναλύονται οι καταναλωτές, ο ανταγωνισμός, η αγορά, η τεχνολογία, το θεσμικό πλαίσιο, η οικονομία, ο πολιτισμός. Φυσικά, δεν πρέπει να παραλείπονται οι ιδιαίτεροι παράγοντες επιτυχίας, καθώς και οι διάφορες στρατηγικές που έχει εφαρμόσει η επιχείρηση ως τώρα. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει ξεχωριστό σχέδιο Μάρκετινγκ το οποίο θα αναφέρεται στις βασικές μεταβλητές του μίγματος μάρκετινγκ (4Ρ). Το επιχειρηματικό σχέδιο κλείνει με μια σημαντική ενότητα, αυτή της παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά σε οικονομικά στοιχεία τουλάχιστον των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως), ενώ δεν πρέπει να παραλείπονται και ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες με τον κατάλληλο σχολιασμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.