Παρουσίαση της υπαρκτής ανώνυμης εταιρείας "Γεώργιος Καράμπελας Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση της υπαρκτής ανώνυμης εταιρείας "Γεώργιος Καράμπελας Α.Ε."

Γραμματίκα, Ειρήνη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της ανώνυμης εταιρίας "Γεώργιος Καράμπελας Α.Ε". Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των νωπών τροφίμων. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) να επεξεργάζεται και να καταψύχει νωπά φρούτα, λαχανικά και άλλα γεωργικά προϊόντα εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, β) να εμπορεύεται, να παράγει, να καλλιεργεί και να διαθέτει όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και υποπροϊόντα, γ) να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες από οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την με αμοιβή διάθεση των προϊόντων αυτών, δ) να δημιουργεί βιομηχανικές μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας τυποποιημένων γεωργικών προϊόντων εν γένει στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως επίσης και βιομηχανικές μονάδες ψύξης, ε) να εισάγει και εξάγει οποιοδήποτε τρόφιμο είδος γεωργικό και κτηνοτροφικό συντηρημένο και όχι, στ) να διαθέτει τους ιδιόκτητους χώρους της σε τρίτους με αμοιβή για την αποθήκευση των εμπορευμάτων τους σε συνθήκες συντήρησης ή βαθιάς κατάψυξης, ζ) να εισάγει και να εμπορεύεται σπόρους και υβρίδια για της γεωργικές καλλιέργειες και η) να δημιουργεί πρακτορεία, καταστήματα, αποθήκες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την διάθεση των παραγομένων και εισαγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.