Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση της τράπεζας Κύπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση της τράπεζας Κύπρου

Ουζούνη, Μαρία

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εστιάζοντας στην περίπτωση της τράπεζας Κύπρου. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και καταγράφονται η διεθνής και η ελληνική εμπειρία καθώς και τα πλεονεκτήματα ανάπτυξης και συστηματικής διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κατόπιν ακολουθεί η συσχέτιση της έννοιας με το επιχειρησιακό περιβάλλον. Ποια η επίδραση της εταιρίας στην κοινωνία, ποια η συσχέτιση με τη μείωση κινδύνων, τα πεδία δραστηριοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τέλος ο συσχετισμός των πεδίων και η συμβολή τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Έπειτα περιγράφονται θέματα που αφορούν το οικολογικό πρόβλημα και τα επιχειρηματικά προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος, την ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι του πολιτισμού, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, της παιδικής εργασίας, της γυναικείας απασχόλησης, της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τη μελέτη της περίπτωσης της τράπεζας Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται το εταιρικό προφίλ, το ιστορικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η σύγκριση δράσης της τράπεζας σε σχέση με τη θεωρητική προσέγγιση καθώς και η κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.