Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση της τράπεζας Κύπρου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η περίπτωση της τράπεζας Κύπρου

Ουζούνη, Μαρία

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εστιάζοντας στην περίπτωση της τράπεζας Κύπρου. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και καταγράφονται η διεθνής και η ελληνική εμπειρία καθώς και τα πλεονεκτήματα ανάπτυξης και συστηματικής διαχείρισης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κατόπιν ακολουθεί η συσχέτιση της έννοιας με το επιχειρησιακό περιβάλλον. Ποια η επίδραση της εταιρίας στην κοινωνία, ποια η συσχέτιση με τη μείωση κινδύνων, τα πεδία δραστηριοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τέλος ο συσχετισμός των πεδίων και η συμβολή τους στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Έπειτα περιγράφονται θέματα που αφορούν το οικολογικό πρόβλημα και τα επιχειρηματικά προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος, την ευθύνη των επιχειρήσεων έναντι του πολιτισμού, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, της παιδικής εργασίας, της γυναικείας απασχόλησης, της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τη μελέτη της περίπτωσης της τράπεζας Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται το εταιρικό προφίλ, το ιστορικό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η σύγκριση δράσης της τράπεζας σε σχέση με τη θεωρητική προσέγγιση καθώς και η κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική δράση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)